Učenci 6. b razreda so pripravili eksperimente pri uri naravoslovja za učence 4. razreda. Pripravili so postaje z eksperimenti, učenci 4. razreda pa so potovali med postajami, izvedli so eksperiment in v delovnem zvezku rešili naloge.

(Visited 33 times, 1 visits today)