Pri organizaciji športnih dni vedno ponujamo na izbiro tudi dejavnost, ki je povsem brezplačna.

O stroških (vstopnine, prevozi), ki nastanejo v zvezi z ostalimi dejavnostmi pa boste obveščeni ob posamezni izvedbi.

Centralna šola

Razred 1. razred 2. razred 3. razred

Športni

dnevi

Pohod po Sadjarski poti -Artiče (1.10.) Pohod po Sadjarski poti -Artiče (1.10.) Pohod po Sadjarski poti -Artiče (1.10.)
Jesenski kros z igrami (4.10.) Jesenski kros z igrami (4.10.) Jesenski kros z igrami (4.10.)
Veselje na snegu (februar) Veselje na snegu (februar) Veselje na snegu (februar)

Pust

(11.3.)

Pust

(11.3.)

Pust

(11.3.)

Zeleni Jurij –Jovsi, Kapele (24.4.)

Zeleni Jurij –Jovsi, Kapele

(24.4.)

Zeleni Jurij –Jovsi, Kapele

(24.4.)

Naravoslovni

dnevi

Gozd jeseni (30.9.) Gozd jeseni (30.9.) Gozd jeseni (30.9.)
EKO dan (22.4.) EKO dan (22.4.) EKO dan (22.4.)
Zaključna ekskurzija – Dan življenja v naravi – CŠOD  (maj) Zaključna ekskurzija – Dan življenja v naravi – CŠOD  (maj) Zaključna ekskurzija – Dan življenja v naravi – CŠOD  (maj)
Kulturni
dnevi
Svetovni dan jezikov (26.9.) Svetovni dan jezikov (26.9.) Svetovni dan jezikov (26.9.)
Gledališka predstava – KD Krško (2.10.) Gledališka predstava – KD Krško (2.10.) Gledališka predstava – KD Krško (2.10.)
Veseli december- JSKD predstava (december) Veseli december- JSKD predstava (december) Veseli december- JSKD predstava (december)
Knjižna in knjižnična vzgoja Knjižna in knjižnična vzgoja Knjižna in knjižnična vzgoja

Tehniški

dnevi

Novoletne delavnice (11.12.) Novoletne delavnice (11.12.) Novoletne delavnice (11.12.)
Polepšajmo šolo (april) Polepšajmo šolo (april) Polepšajmo šolo (april)
Razred 4. razred
Športni dnevi Jesenski pohod-  Cirnik (1.10.)
Dejavnosti v CŠOD
Veselje na snegu (januar)
Pohod na Podvinje; Zeleni Jurij (24.4.)
Športne igre (junij)
Naravoslovni dnevi Kako raziskujemo(2.10.)
Dejavnosti v CŠOD
EKO dan: Dan zemlje (april)
Kulturni dnevi Pikin festival – delavnice, gledališka predstava Butalci; Velenje (23.9.)
Delavnica: Slovenski kulturni praznik; Proslava za javnost (6.2.)
Lov na knjižni zaklad (april)
Tehniški dnevi Od načrta do izdelka (3.10.)
Dejavnosti v CŠOD
Učna ura v prometu (april)
Zaključna ekskurzija (maj)
Razred 5. razred
Športni dnevi Jesenski pohod-  Cirnik (1.10.)
Veselje na snegu (januar)
Kolesarski poligon (april)
Pohod na Podvinje; Zeleni Jurij (24.4.)
Športne igre (junij)
Naravoslovni dnevi Kako raziskujemo(2.10.)
Tehniški izdelek (november)
EKO dan: Dan zemlje (april)
Kulturni dnevi Pikin festival – delavnice, gledališka predstava Butalci; Velenje (23.9.)
Delavnica: Slovenski kulturni praznik; Proslava za javnost (6.2.)
Kako poznamo Andersena -Kviz (april)
Tehniški dnevi Od načrta do izdelka (3.10.)
Novoletne ustvarjalne delavnice (20.12.)
Ustvarjalne delavnice (april)
Zaključna ekskurzija (maj)

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

 

 

Poskusi, 30.9.2013,

OŠ Dobova

Poskusi , 30.9.2013,

OŠ Dobova

Jaz znanstvenik, 30.9.2013, OŠ Dobova Z glavo na zabavo, 30.9.2013, OŠ Dobova
Pomen rastlin za človeka, 4.2.2014, zimska šola v naravi

Ekosistemi , 5.6.2014

CŠOD

Zdrav duh v zdravem telesu, 4.2.2014,

OŠ Dobova

Biotehnologija in genski inženiring, 4.2.2014, OŠ Dobova
Rudnik, muzej lesarstva, mozirski gaj, 4.6.2014, Velenje, Mozirje Organizmi v okolju, 4.6.2014, CŠOD Fosili, kamnine, 4.6.2014, Prirodoslovni in Narodni muzej Fosili in evolucija, 4.6.2014, Prirodoslovni in Narodni muzej

Kulturni dnevi

Kulturni dnevi

Kulturni dnevi

Kulturni dnevi

Kultura jezikov, 26.9.2013

OŠ Dobova

Kultura jezikov, 26.9.2013 OŠ Dobova

Kultura jezikov, 26.9.2013

OŠ Dobova

Kultura jezikov, 26.9.2013

OŠ Dobova

Prazniki doma in po svetu, 30.1.2014, zimska šola v naravi Prazniki doma in po svetu, 20.12.2013 OŠ Dobova Prazniki doma in po svetu, 20.12.2013 OŠ Dobova Prazniki doma in po svetu, 20.12.2013 OŠ Dobova
Ogled predstave , po dogovoru gledališče Ogled predstave , po dogovoru gledališče Ogled predstave , po dogovoru gledališče Ogled predstave , po dogovoru gledališče

Tehniški dnevi

Tehniški dnevi

Tehniški dnevi

Tehniški dnevi

Vesolje, 3.10.2013, OŠ Dobova

Vesolje, 3.10.2013,

OŠ Dobova

Vesolje, 3.10.2013,

OŠ Dobova

Vesolje, 3.10.2013,

OŠ Dobova

Obdelava podatkov, 11.12.2013 Obdelava podatkov, 11.12.2013 Obdelava podatkov, 11.12.2013 Obdelava podatkov, 11.12.2013
Promet, 5.2.2014, zimska šola v naravi

Promet, 5.2.2014,

OŠ Dobova

Promet, 5.2.2014,

OŠ Dobova

Promet, 5.2.2014,

OŠ Dobova

EKO dan, 22.4.2014, OŠ Dobova

EKO dan, 22.4.2014,

OŠ Dobova

EKO dan, 22.4.2014,

OŠ Dobova

EKO dan, 22.4.2014,

OŠ Dobova

Športni dnevi

Športni dnevi

Športni dnevi

Športni dnevi

Pohod , 20.9.2013 Pohod , 20.9.2013 Pohod , 20.9.2013 Pohod , 20.9.2013
Kolesarjenje, oktober Kolesarjenje, oktober Kolesarjenje, oktober Kolesarjenje, oktober
Zimski športni dan, 29.1.2014, zimska šola v naravi Zimski športni dan, februar 2014

Zimski športni dan,

februar 2014

Zimski športni dan,

februar 2014

Zimski športni dan, 30.1.2014, zimska šola v naravi Veslanje, lokostrelstvo, 2.6.2014, ob reki Krki Veslanje, lokostrelstvo, 2.6.2014, ob reki Krki Veslanje, lokostrelstvo, 2.6.2014, ob reki Krki
Plavanje , 19.6.2014, Terme Paradiso Plavanje , 19.6.2014, Terme Paradiso Plavanje , 19.6.2014, Terme Paradiso Športne igre

PŠ Kapele

Razred 1. in 2. razred
Športni dnevi Pohod po Sadjarski poti -Artiče (1.10.) Pohod po Sadjarski poti -Artiče – 3.r (1.10.)
Dejavnosti v CŠOD – 4.r
Jesenski kros z igrami (4.10.) Jesenski kros z igrami (4.10.)
Veselje na snegu (februar) Veselje na snegu (februar)
Pust (11.3.) Pust (11.3.)
Zeleni Jurij –Jovsi, Kapele (24.4.) Zeleni Jurij –Jovsi, Kapele (24.4.)
Naravoslovni dnevi Gozd jeseni (30.9.) Gozd jeseni (30.9.)
EKO dan (22.4.) EKO dan (22.4.)
Zaključna ekskurzija – Dan življenja v naravi – CŠOD  (maj) Zaključna ekskurzija – Dan življenja v naravi – CŠOD  (maj)
Kulturni
dnevi
Gledališka predstava – KD Krško (2.10.) Gledališka predstava – KD Krško (2.10.)
Veseli december- JSKD predstava (december)

Veseli december-

JSKD predstava (december)

Knjižna in knjižnična vzgoja Knjižna in knjižnična vzgoja
Materinski dan (marec) Materinski dan (marec)
Tehniški dnevi
Novoletne delavnice (11.12.)

Novoletne delavnice (11.12.) – 3.r

Dejavnosti v CŠOD – 4.r

Polepšajmo šolo (april)

Polepšajmo šolo – 3.r (april)

Učna ura v prometu – 4.r

Dejavnosti v CŠOD- 4.r

 

Razred 5. in 6. razred
Športni dnevi Pohod Šentvid/Cirnik (1.10.)
Jesenski kros z igrami (4.10.)
Veselje na snegu – 5. r (januar)
Dejavnosti v zimski šoli v naravi  – 6. r (januar)
Pust (11.3.)
Kolesarski poligon – 5. r Dejavnosti v zimski šoli v naravi  – 6. r (januar)
Naravoslovni dnevi Svetovni dan jezikov – 5.r (26.9.)
Dejavnosti v zimski šoli v naravi  – 6. r (januar)

Biotska pestrost / Jovsi – 5. r  (30.9.)

Poskusi – 6. r (30.9.)

Zaključna ekskurzija – Arboretum Volčji potok (junij)
Kulturni dnevi Pikin festival; Gledališka predstava Butalci – Velenje (23.9.)
Materinski dan (marec)
Kako poznamo Andersena – Kviz – 5. r
Dejavnosti v zimski šoli v naravi – 6. r (januar)
Tehniški dnevi Vesolje (3.10.)
Veseli december; delavnice (11.12.)
Posavski muzej Brežice – delavnice – 5. r  (april)
Dejavnosti v zimski šoli v naravi – 6. r (januar)
EKO dan – Ločevanje odpadkov – Krško (22.4.)

ŠOLA V NARAVI / NARAVOSLOVNI VIKENDI

Za učence 6. razreda bomo organizirali zimsko šolo v naravi. Šola v naravi bo v času od 3. do 7. februarja 2014 na Pohorju. ŠN plačajo starši, del sredstev prispeva MŠŠ in morebitne zbrane donacije (šolski sklad).

Za učence 4. razreda bo naravoslovna šola od 25. do 29.11.2013 v domu Čebelica  – Čatež pri Trebnjem.

Za starejše otroke vrtca bomo organizirali vrtec v  naravi. Odvijal se bo v domu Lipa v Črmošnjicah  od 14.05. do 16.05. 2014. V mesecu marcu bomo izvedli povpraševanje staršev za izvedbo šole v naravi za naslednje šolsko leto.

Za učence 7. razreda bo organizirana naravoslovna šola v CŠOD Gorenje od 09.06. do 13.06.2014.

Otroci so enkrat v času šolanja upravičeni do splošne subvencije za šolo v naravi, ki jo vsako leto nakaže ministrstvo za učence5. razreda.

Za dodatno subvencijo za šolo v naravi morajo starši vložiti vlogo za dodatno subvencijo in jo oddati svetovalni službi, z vsemi ustreznimi potrdili. Komisija, ki jo imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev odloči  o dodelitvi in višini dodatne subvencije na osnovi pravilnika o subvencioniranju šole v naravi.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Za posebne interese učencev bodo na šoli organizirane interesne dejavnosti. Potekale bodo po pouku od oktobra do začetka junija. Mentorji interesnih dejavnosti bodo učitelji šole in zunanji sodelavci.
SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

Vesela šola Metka Podpečan (PŠ Kapele)
Eko šola Erna Drofenik Lorber, Tea Ferlan (PŠ Kapele)
Plesni krožek Dušan Krivec
Cankarjevo tekmovanje Anica Šepec, Metka Kajtna
Bralna značka Doroteja Lipej (6.-9. r.)
Računanje je igra Dragica Hrovat (PŠ Kapele), Milena Stojčovski
Gledališka skupina Metka Kajtna
Turistični podmladek Vladka Guček
Folklora 2 skupini Vladka Guček, Saša Petelinc
Logika 1.- 5. r. Lidija Cvetkovič Ogorevc
Prometni krožek Jasmin Ilc
Nemška bralna značka Tamara Ogorevc/Andreja Vintar
Logika 6.-9. r. Nataša Frigelj
Nogomet Dušan Krivec
Ustvarjalni ples Nada Bogovič
Bralna značka (1.- 5.r.) Lidija C. Ogorevc, Vladka Guček, Saša Petelinc, Milena Stojčovski, Gabrijela Hauer, Dragica Hrovat, Vida Urek, Metka Podpečan, Tea Ferlan
Fotografski krožek Mitja Mladkovič
Pevski zbori Mateja Rožman
Kaj veš o sladkorni bolezni Erna Drofenik Lorber
Zdrava šola Saša Petelinc
Skupnost učencev Krešimir Jovanovič
Otroški parlament Nina Berger
Angleška bralna z. Silva Zupančič
Unesco Nina Berger
Šolsko glasilo Tamara Ogorevc, Ana  Šepec

 

INTERESNE DEJAVNOSTI, ki jih izvajajo zunanji izvajalci

  • Rokomet
  • Nogomet
  • Namizni tenis
  • Šah

Starši podpišejo prijavnico, kjer sprejmejo pogoje za izvajanje interesne dejavnosti pod pogoji, ki so navedeni na prijavnici.
PLAČLJIVE INTERESNE DEJAVNOSTI

Prosimo starše, da pri izbiri teh dejavnosti upoštevate, da so mesečne cene preračunane na zaposlitev za celo šolsko leto. Izpis sredi leta NI MOGOČ (oziroma plačilo ostaja), saj je tudi delež zaposlitve ljudi vezan na celo šolsko leto.

Razširjeni program
Interesnih dejavnosti
Izvajalec/ka OŠ Dobova PŠ Kapele
Mažoretke Lea Jurečič
Loriana Bogovič
deklice od 2. do 9. razreda deklice od 2. do 9. razreda

 

SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH
Učenci se bodo lahko vključevali  v naslednja tekmovanja:

 

TEKMOVANJA IZ ZNANJ:

·        Cankarjevo tekmovanje (slovenščina)

·        Tekmovanje iz logike

·        Vegovo tekmovanje (matematika)

·        Preglovo tekmovanje (kemija)

·        Proteusovo priznanje (biologija)

·        Stefanovo tekmovanje (fizika)

·        Tekmovanje iz angleškega jezika

·        Tekmovanje iz nemškega jezika

·        Angleška bralna značka

·        Nemška bralna značka

·        Računanje je igra

·        Vesela šola

·        Cici vesela šola

·        Znanje o sladkorni bolezni

·        Tekmovanje v znanjih iz prometa

·        Hitro in zanesljivo računanje

·        Tekmovanje iz geografije

·        Tekmovanje iz astronomije

·        Ekokviz
ŠPORTNA TEKMOVANJA:

 

badminton atletika plavanje smučanje šolski pokljuški maraton
odbojka nogomet rokomet smučarski tek namizni tenis

 

Učenci I., II.triade  in iz PŠ Kapele bodo sodelovali na tekmovanjih iz atletike in mini olimpijadi.

NATEČAJI:

·        Evropa v šoli

·        Tekmovanje preko JSKD

·        Različni  literarni, likovni in foto natečaji

·        Lions Club

REVIJE:

  • Sodelovanje na revijah pevskih zborov
  • Revija plesnih skupin
  • Revija folklornih skupin
  • Revija gledaliških skupin
(Visited 22 times, 1 visits today)