SUSSkupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Šolski parlament

Otroški parlament  je javna tribuna otrok na temo, ki so jo izbrali učenci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanja vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Program otroškega parlamenta širi kulturo demokracije.

V otroškem parlamentu sodelujejo učenci, ki so jim v pomoč ravnatelj, mentor in učitelji. Učenci razpravljajo o različnih temah,  svoje razprave nadaljujejo na občinskem parlamentu, zaključijo pa jih na nacionalni ravni. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenija.

Naslov teme za šolsko leto 2019/2020 je Moja poklicna prihodnost.

(Visited 529 times, 1 visits today)