Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom pridobivanja sredstev za šolo in za vrtec. Sredstva pridobivamo s prostovoljnimi prispevki donatorjev, z zbiranjem starega papirja, z zbiranjem prostovoljnih prispevkov na stojnicah in z organizacijo dobrodelnih prireditev. Upravni odbor šolskega sklada ta sredstva namenja za nadstandardne programe, za šole v naravi, za nakup nadstandardne opreme ter za pomoč socialno šibkim družinam. Šolski sklad vsako leto z izletom nagradi učence, ki dosežejo posebne uspehe na državni ravni.

Vsak, ki želi prispevati v šolski sklad, lahko sredstva nakaže na transakcijski račun:

01209-6030645518 s pripisom, Za šolski sklad.

Za vsak prispevek vam bomo hvaležni, še posebej naši učenci.

(Visited 337 times, 1 visits today)