Stiki med šolo in starši

Izvedba roditeljskih sestankov in govorilnih ur bo potekala po spodaj predstavljenem razporedu. Po potrebi bodo roditeljski sestanki ali govorilne ure sklicane tudi na daljavo. 

Termini dopoldanskih pogovornih ur posameznih učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole, so navedeni v publikaciji. S termini bodo seznanjeni učenci in starši. 

O obliki stika in morebitnih spremembah razredniki obvestijo starše po elektronski pošti.

MATIČNA ŠOLA PŠ KAPELE
Datum Ura Datum Ura
8. 11. 2022 17.00 8. 11. 2022 17.00
6. 12. 2022 17.00 6. 12. 2022 17.00
10. 1. 2023 17.00

10. 1. 2023

(3.-4. razred)

17.00
KONEC JANUARJA 17.00 (1. in 2. razred ‒ branje ocen) KONEC JANUARJA 17.00 (1. in 2. razred ‒ branje ocen)
7. 3. 2023 17.00 7. 3. 2023 17.00
4. 4. 2023 17.00 4. 4. 2023 17.00
9. 5. 2023 17.00 (razen 3.a in 3.b) 9. 5. 2023 17.00

 

MATIČNA ŠOLA PŠ KAPELE

 

DATUM

RODITELJSKI SESTANKI

 

DATUM

RODITELJSKI SESTANKI
12. – 15. 9. 2022

I. roditeljski sestanek od 1. do 9. razreda

ob 17.00/17.30

12. – 15. 9. 2022

I. roditeljski sestanek od 1. do 4. razreda

ob 17.00

4. 10. 2022 II. roditeljski sestanek Izobraževanje za starše od 1. do 9. razreda 4. 10. 2022 II. roditeljski sestanek Izobraževanje za starše od 1. do 4. razreda
4. 10. 2022 Šola v naravi – 4. razred 4. 10. 2022 Šola v naravi – 4. razred
6. 12. 2022

Zimska ŠN za starše in učence 6. razreda

ob 17.00

 
13. 12. 2022

Novoletne delavnice od 1. do 3. razreda

Učenje učenja – 4. razred

 
10. 1. 2023

Vpis v srednje šole za starše in učence  9. razreda,(srednje šole Posavja, svetovalna služba)

ob 17.00

 
22. 2. 2023

ŠN 2. r.

(17.00)

22. 2. 2023

ŠN 2. r.

(17.00)

3.–6. 4. 2023 III. roditeljski sestanek – aktualne teme 1.–9. r. (razen 3.a/b in 6.a)  
maj 2023 Predstavitev NIP v 3. in 4. razredu maj 2023 Predstavitev NIP v 3. in 4. razredu
19.–22. 6. 2023 Zaključni RS za 1. triado 19.–22. 6. 2023 Zaključni RS za 1. triado

 

O obliki stika in morebitnih spremembah razredniki obvestijo starše po elektronski pošti.govorilna-ura

Urnik zvonjenja 2021/2022

Zamik urnikov malice in kosila nastane zaradi starostnih razlik in prostorskih zmožnosti jedilnice. Na PŠ Kapele je časovna razporeditev ur enaka kot na razrednem pouku v Dobovi.

PREDMETNA STOPNJA  6.- 9. R RAZREDNA STOPNJA 1. DO 5. R
1. ura 7.30 – 8.15 1. ura 7.30 – 8.15
odmor 8.15 – 8.20 odmor 8.15 – 8.20
2. ura 8.20 – 9.05 2. ura 8.20 – 9.05
odmor 9.05 – 9.10 MALICA 9.05 – 9.25
3. ura 9.10 – 9.55 3. ura 9.25 – 10.10
MALICA 9.55 – 10.15 odmor 10.10 – 10.15
4. ura 10.15 – 11.00 4. ura 10.15 – 11.00
REKREATIVNI ODMOR 11.00 – 11.15 REKREATIVNI ODMOR 11.00 – 11.15
5. ura 11.15 – 12.00 5. ura 11.15 – 12.00
odmor 12.00 – 12.05 KOSILO 12.00 – 12.20
6. ura 12.05 – 12.50 6. ura 12.20 – 13.05
KOSILO 12.50 – 13.10    
7. ura 13.10 – 13.55    
odmor 13.55 – 14.00    
8. ura 14.00 – 14.45    

Učenci po zaključku pouka po 4. uri zapustijo razrede in se pripravijo za odhod na igrišče ali v športno dvorano, kjer izvajajo dejavnosti, ki so povezane z gibanjem pod vodstvom strokovnih delavcev.

(Visited 593 times, 1 visits today)