Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Koordinatorici: Erna Lorber Drofenik, Mateja Škorc

    

PROJEKTI IN AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

18. november PROJEKTNI DAN na temo DAN SLOVENSKE HRANE

Učenci 6., 8. in 9. razreda smo pri različnih predmetih spoznavali slovensko hrano. Spoznali smo zgodovino hrane, recepte, tvorili opis postopkov in izdelovali letake, preizkusili smo se v tehtanju sestavin in tudi pripravi jedi.

Ob koncu 5. šolske ure smo pripravili skupaj z učenci 7. razreda degustacijo jedi tudi za mlajše učence. Pripravljene jedi so bile zelo okusne, zato smo vse pojedli.

 
12. januarja smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje EKOKVIZ. Učenci so raziskovali naslednje teme:

 

Učenci 6. razreda so spoznavali sestavo kartonsko embalažo za mleko in sokove KEMS. Iz te embalaže so ustvarili POT MLEKA in POT SOKA.

Pri pouku biologije in naravoslovja so učenci izdelali modele DNA in modele CELICE, iz odpadnega materiala. Pri svojem delu so bili inovativni.

 

PROJEKTI IN AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

Zbiranje odpadne plastične embalaže in odpadne embalaže KEMS (Tetra Pak)

Zbiranje odpadnega papirja in kartona

Vključitev ustanove v čistilne akcije v lokalni in širši skupnosti

Spodbujanje rekreativnih odmorov v telovadnicah in na prostem

Mlekastično! Izberem domače

Podnebne spremembe

Ekokviz OŠ

Hrana ni za tjavendan

Možnost dobiti manjšo porcijo ali dodaten obrok

Zmanjševanje ostankov hrane

 

EKODAN

EKOKVIZ

MLEKASTIČNO

KROŽNO GOSPODARSTVO

UČNE URE V NARAVI

 

 

(Visited 319 times, 1 visits today)