Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Koordinatorici: Erna Lorber Drofenik (matična šola) in Mateja Škorc (podružnična šola)

    

PROJEKTI IN AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

 • VODA – Voda – naše bogastvo
 • HRANA – Hrana ni za tjavendan 

  17. NOVEMBER DAN SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

  17. novembra smo na šoli izvedli tradicionalni slovenski zajtrk in obeležili dan slovenske hrane. Slogan letošnjega tradicionalnega slovenskega zajtrka se je glasil »Kruh za zajtrk – super dan!«.

  Zato smo za učence pripravili predstavitev o zgodovini in pomenu kruha. Za zajtrk smo jim postregli s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolko. Po zajtrku so imeli učenci na predmetni stopnji naravoslovni dan, spoznavali so različne vrste hrane in se urili v peki kruha in štrudlja, pripravi kanapejev in zelenjavnih ter sadnih nabodal.
  5. šolsko so pripravili degustacijo za učence razredne stopnje.
  Učenci pravijo, da je bil to super dan.
   

  UTRINKI DNEVA SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA ZAJTRKA:

   
 • HRANA – Mlekastično! Izberem domače
   
 • ENERGIJA – Mladi v svetu energije
   
 • TRAJNOSTNA MOBILNOST – Misija: zeleni koraki
   
 • Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki 
   
 • Obisk čistilne naprave
   
 • Obisk in predavanje strokovnjaka za ravnanje z odpadki 
   
 • OHRANJANJE NAŠEGA PLANETA – Ekokviz OŠ

         Skupna tema: ZELENI PLANET

         6., 7. in 8. razred: GLOBE – Global Learning and Observations to Benefit the Environment (skupna tema za vse).

         6. razred: VODA – NAŠE BOGASTVO

         7. razred: OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI

         8. razred: PODNEBNE SPREMEMBE

 
24. JANUARJA SMO NA ŠOLI IZVEDLI TEKMOVANJE EKOKVIZ, NA KATEREM SO SODELOVALE ŠTIRI EKIPE.

 

 

(Visited 403 times, 1 visits today)