Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

Interesne dejavnosti

Seznam interesnih dejavnosti v šoli

Interesne dejavnosti se bodo izvajale, če bo prijavljenih vsaj 10 učencev.

Urnik se med letom lahko tudi spremeni.

INTERESNA DEJAVNOST  I. triada MENTOR UR NA TEDEN
Bralna značka Vladka Guček, Jasna Gosak, Nada Bogovič, Lidija Cvetkovič Ogorevc, Saša Frelih, Simona Bortek, Gabrijela Hauer 18 ur
Mlajši otroški pevski zbor 1, 2 Mateja Rožman Lubšina 1 ura
Turistični podmladek (sobotne delavnice) Vladka Guček
Knjižni moljčki Saša Frelih 0,5 ure
Folklora Saša Frelih 1 ura
Logika (1.‒3. r.) Lidija Cvetkovič Ogorevc 1 ura
Gibalne urice (1. r.) Jasna Gosak 1 ura
Planinstvo (1.‒9. r.) Simona Bortek 1 ura
INTERESNA DEJAVNOST II. triada MENTOR UR NA TEDEN
Bralna značka M. Stojčovski, T. Ferlan/Tadej Polutnik 18 ur
Otroški pevski zbor Mateja Rožman Lubšina 2 uri
Turistični podmladek Kapele Mateja Rožman Lubšina 0,5 ure
Turistični podmladek (sobotne delavnice) Vladka Guček 0,5 ure
Šolsko glasilo Milena Stojčovski 1 ura
Novinarski krožek (4.–9. r.) Tamara Ogorevc  0,5 ure
Vesela šola (4.‒6. r.) Tadej Polutnik/Tea Ferlan 1 ura
Mini drama (4., 5. in 6. r.) Valentina Čovran 1 ura
Računalništvo (4. in 5. r.) Razija Kurspahić  1 ura
Logika (4.‒6. r.) Razija Kurspahić 1 ura
Ples (4.‒6. r.) Simona Bortek  1 ura
Planinstvo (1.‒9. r.) Simona Bortek
INTERESNA DEJAVNOST III. triada MENTOR UR NA TEDEN
Naravoslovni krožek Erna Drofenik Lorber 1 ura
Novinarski krožek (4.–9. r.) Tamara Ogorevc 1 ura
Angleška bralna značka Silva Zupančič 0,5 ure
Mladinski pevski zbor Mateja Rožman Lubšina 3 ure
Logika (7.‒9. r.) Nataša Frigelj 1 ura
Turistični podmladek Kapele Mateja Rožman Lubšina
Cankarjevo tekmovanje (6.‒7. r.) Metka Kajtna 0,5 ure
Cankarjevo tekmovanje (8.‒9. r.) Barbara Bosina 0,5 ure
Bralna značka Doroteja Lipej
Prometni krožek ? Valentina Čovran 0,5 ure
Planinstvo (1.‒9. r.) Simona Bortek
KreAktivci (ustvarjalna skupina) Valentina Čovran, Nada Bogovič 1 + 1 ura
INTERESNA DEJAVNOST PŠ Kapele MENTOR UR NA TEDEN
Mlajši otroški pevski zbor (1. in 2. r.) Mateja Rožman Lubšina 1 ura
Turistični podmladek Kapele Mateja Rožman Lubšina
Folklora Vesna  Molan 1 ura
Bralna značka Polona Lojevec Milkovič, Mateja Škorc, Gabrijela Hauer/Tina Škaler, Dragica Hrovat 18 ur v šolskem letu
Naravoslovni krožek PŠ Kapele Gabrijela Hauer/Tina Škaler, Metka Podpečan, Dragica Hrovat 0,5 x2
Gibalne urice Mateja Škorc 1 ura
Računalništvo (4. in 5. r.) Razija Kurspahić 1 ura
Logika (1.‒5. r.) Razija Kurspahić 1 ura
Planinstvo (1.‒9. r.) Simona Bortek 1 ura
Montessori urice (1. in 2. r.) Polona Lojevec Milkovič 1 ura
OSTALE DEJAVNOSTI ‒ projekti MENTOR  
Skupnost učencev Nina Tomc Iskra, Metka Kajtna Predstavniki vseh razredov
Otroški parlament Nina Berger Vključeni vsi učenci
Zdrava šola Saša Frelih Vključeni vsi učenci
Unesco šola Nina Berger Vključeni vsi učenci
Kulturna šola Lidija Cvetkovič Ogorevc Vključeni vsi učenci
Ekošola Erna Drofenik Lorber, Mateja Škorc, Jožica Ogorevc Vključeni vsi učenci
Simbioza giba Saša Frelih Vključeni vsi učenci

GG4U ‒ bralni projekt 3. triade

NMK ‒ bralni projekt 1. triade

Metka Kajtna, Barbara Bosina

Saša Frelih

Vključeni vsi učenci
MČRK Milena Stojčovski Predstavniki vseh razredov

 

Seznam interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, se odvijajo v skladu z dogovorom z izvajalci v prostorih šole, lahko pa tudi izven šole. S pomočjo prijavnice starši na dejavnost prijavijo otroke pod pogoji izvajalca, ki izvaja interesno dejavnost.

Programi redne vadbe, ki se izvajajo in so v javnem interesu

Program ni sofinanciran, je pa v javnem interesu. Društvo ima enako pravico do uporabe kot sofinancirani programi, pri čemer pa izvajalcem šola lahko zaračuna uporabo prostora.

Zunanji izvajalci bodo izvajali interesne dejavnosti, če bo za to obstajal interes otrok in bo  to dovoljevala epidemiološka situacija v zvezi s koronavirusom.

 

(Visited 283 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost