Seznam interesnih dejavnosti v šoli

Interesne dejavnosti se bodo izvajale, če bo prijavljenih vsaj 10 učencev.

Urnik se med letom lahko tudi spremeni.

INTERESNA DEJAVNOST  I. triada MENTOR
Bralna značka Vladka Guček, Jasna Gosak, Nada Bogovič, Lidija Cvetkovič Ogorevc, Saša Frelih
Mlajši otroški pevski zbor 1, 2 Mateja Rožman Lubšina
Turistični podmladek (sobotne delavnice) Vladka Guček
Knjižni moljčki Saša Frelih
Folklora Saša Frelih, Simona Bortek
Z glavo v naravo Saša Frelih
Logika (1.‒3. r.) Lidija Cvetkovič Ogorevc
Joga za otroke (2.‒4.r.) Nina Berger
Glasilo (1.‒9. r.) Andreja Vintar, Barbara Bosina
Planinstvo (1.‒9. r.) Simona Bortek, Anja Andrić Musar
INTERESNA DEJAVNOST II. triada MENTOR
Bralna značka M. Stojčovski, T. Ferlan, Tadej Polutnik
Otroški pevski zbor Mateja Rožman Lubšina
Turistični podmladek Kapele Mateja Rožman Lubšina
Turistični podmladek (sobotne delavnice) Vladka Guček
Glasilo Andreja Vintar, Barbara Bosina
Novinarski krožek (4.–9. r.) Andreja Vintar, Barbara Bosina
Vesela šola (4.‒6. r.) Tadej Polutnik, Tea Ferlan
Gledališki podmladek (3.–5. r.) Valentina Čovran, Nada Bogovič
Računalništvo (4.–6. r..) Jan Pisek
Logika (4.‒6. r.) Simona Bortek
Ples (4.‒6. r.) Simona Bortek
Planinstvo (1.‒9. r.) Simona Bortek, Anja Andrić Musar
INTERESNA DEJAVNOST III. triada MENTOR
Šolsko glasilo (6.–9. r.) Andreja Vintar, Barbara Bosina
Novinarski krožek (4.–9. r.) Andreja Vintar, Barbara Bosina
Gledališka skupina Metka Kajtna
Vesela šola (7.‒9. r.) Andreja Vintar
Angleška bralna značka Silva Zupančič
Mladinski pevski zbor Mateja Rožman Lubšina
Logika (7.‒9. r.) Nataša Frigelj
Turistični podmladek Kapele Mateja Rožman Lubšina
Cankarjevo tekmovanje (6.‒7. r.) Metka Kajtna
Cankarjevo tekmovanje (8.‒9. r.) Barbara Bosina
Bralna značka Doroteja Lipej, Barbara Bosina, Metka Kajtna
Računalništvo (7.‒9. r.) Jan Pisek
Planinstvo (1.‒9. r.) Simona Bortek, Anja Andrić Musar
INTERESNA DEJAVNOST PŠ Kapele MENTOR
Mlajši otroški pevski zbor (1. in 2. r.) Mateja Rožman Lubšina
Turistični podmladek Kapele Mateja Rožman Lubšina
OPZ Kapele (3. in 4. r.) Mateja Rožman Lubšina
Folklora Vesna  Molan
Bralna značka Polona Lojevec Milkovič, Mateja Škorc, Tina Škaler, Jasna Gosak
Pravljične urice (2.‒4. r.) Tina Škaler
Ples (1.‒3. r.) Jasna Gosak
Gibalne urice (1.‒3. r.) Mateja Škorc
Računalništvo (3. in 4. r.) Jan Pisek
Logika (1.‒4. r.) Razija Kurspahić
Planinstvo (1.‒9. r.) Simona Bortek, Anja Andrić Musar
Montessori urice (1. in 2. r.) Polona Lojevec Milkovič
OSTALE DEJAVNOSTI ‒ projekti MENTOR
Skupnost učencev Nina Tomc Iskra, Metka Kajtna
Otroški parlament Nina Berger
Zdrava šola Saša Frelih
Unesco šola Barbara Bosina
Kulturna šola Lidija Cvetkovič Ogorevc
Simbioza giba Saša Frelih
Digitalne kompetence Razija Kurspahić
Ekošola Erna Drofenik Lorber, Mateja Škorc, Jožica Ogorevc
GG4U ‒ bralni projekt 3. triade

NMK ‒ bralni projekt 1. triade

Metka Kajtna, Barbara Bosina

Saša Frelih, Tina Škaler

 

Seznam interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, se odvijajo v skladu z dogovorom z izvajalci v prostorih šole, lahko pa tudi izven šole. S pomočjo prijavnice starši na dejavnost prijavijo otroke pod pogoji izvajalca, ki izvaja interesno dejavnost.

Programi redne vadbe, ki se izvajajo in so v javnem interesu

Program ni sofinanciran, je pa v javnem interesu. Društvo ima enako pravico do uporabe kot sofinancirani programi, pri čemer pa izvajalcem šola lahko zaračuna uporabo prostora.

Zunanji izvajalci bodo izvajali interesne dejavnosti, če bo za to obstajal interes otrok in bo  to dovoljevala epidemiološka situacija v zvezi s koronavirusom.

 

(Visited 581 times, 1 visits today)