URNIKI

Urnik centralne šole
Urnik podružnične šole Kapele

 

PREDMETNIK

Predmetnik osnovne šole

 

IZBIRNI PREDMETI, KI SE IZVAJAJO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

Naziv izbirnega predmeta Učiteljica/Učitelj
Gledališki klub Metka Kajtna
Šport za sprostitev Alan Krajnc
Ples Simona Bortek
Odbojka Simona Bortek
Poskusi v kemiji Erna Drofenik Lorber
Življenje človeka na Zemlji Krešimir Jovanović
Turistična vzgoja Krešimir Jovanović
Nemščina I, III Andreja Vintar
Filmska vzgoja II Andreja Vintar

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI SE IZVAJAJO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Razred Centralna šola PŠ Kapele
1. angleščina angleščina
od 4. do 6.

nemščina

šport

računalništvo

šport

 

(Visited 5.689 times, 1 visits today)