1. aprila smo na šoli izvedli ekodan. Najprej smo si ogledali kratek video posnetek o dnevu Zemlje, nato pa smo izvedli dejavnosti po razredih. Vsak razred je sodeloval pri čistilni akciji v okolici šole. Učenci 6. razreda so spoznavali pot mleka, učenci 7. razreda so obiskali gozd, učenci 8. razreda so si ogledali posnetek o delovanju čistilne naprave in spoznavali odtis CO2, učenci 9. razreda pa so spoznavali posledice podnebnih sprememb.

(Visited 107 times, 1 visits today)