9. decembra 2014 je v Ljubljani umrl jezikoslovec Jože Toporišič, po katerem je naša šola dobila ime.

Jože Toporišič se je rodil 11. oktobra 1926 na Mostecu pri Brežicah. Osnovno šolo je obiskoval v Dobovi med 1933 in 1938; od 1938 do 1941 je bil dijak klasične gimnazije v Mariboru − živel je v mariborskem semenišču in se pripravljal na izpit za študij teologije; med vojno je bil izseljen v Šlezijo; junija 1945 je nadaljeval šolanje in 1947 maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru. Zaradi političnih razmer se je 1947 vpisal na Filozofska fakulteto v Ljubljani, željeni študij teologije pa je zamenjal za slovenistiko in rusistiko; diplomiral je 1952, 1963 pa je zagovarjal še doktorsko disertacijo Nazorska in oblikovna struktura Finžgarjeve proze. Učiteljsko pot je začel 1953 kot profesorski pripravnik na novomeški gimnaziji, nato je bil do 1965 lektor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Zagrebu; študijsko se je izpopolnjeval v Hamburgu in Čikagu; od 1965 do upokojitve 1996 je predaval slovenski knjižni jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani; 1971 je na ljubljanski slavistiki ustanovil Katedro za slovenski knjižni jezik in stilistiko ter postal njen prvi predstojnik; bil je dolgoletni urednik Slavistične revije; 1991 je bil imenovan za izrednega in leta 1997 za rednega člana SAZU. L. 2006 je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju slovenskega jezikoslovja; 2011 je bil o njem posnet dokumentarni film Samotni hodec skozi neprijazni čas. Umrl je 9. decembra 2014 v Ljubljani. Ob pripravah na obeležitev akademikove 90-letnice rojstva je bilo leto 2016 razglašeno za Toporišičevo leto (11. oktobra 2015 do 11. oktobra 2016) z željo, da bomo znali »prav upravljati Toporišičevo pozitivno jezikovno dediščino«.

Vir: sazu.si

(Visited 79 times, 1 visits today)