Po jesenskih počitnicah bomo zbirali star papir za šolski sklad, in sicer od torka, 7. 11. 2017 do četrtka, 9. 11. 2017. Kontejner bo na parkirišču, papir pa lahko starši pripeljejo mimo grede, ko bodo prišli na govorilne ure. Na ta način pridobljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje šol v naravi. Do sedaj je šolski sklad sofinanciral stroške avtobusnih prevozov vseh šol v naravi, in sicer smo plačali del šole v naravi učencem 2. razreda, učencem 4. razreda, učencem 6. razreda in učencem 7. razreda, kar je posledično pomenilo manjši finančni strošek za starše. Zato vse učence in starše vabimo, da čim bolj zavzeto prinašate papir, saj zbiramo denar za VAS.

Tamara Ogorevc,
predsednica upravnega odbora šolskega sklada dr. Jožeta Toporišiča Dobova

(Visited 128 times, 1 visits today)