ŠOLSKA PREHRANA

 

TRADICIONALNI ŠOLSKI ZAJTRK (11/2014)


 

Cena malice je enotna za vse otroke in znaša 0,80 €.

 

Z novimi določili ZUPJS-C in ZŠolPre-1 so uvedene spremembe glede uveljavljanja subvencionirane prehrane. To pravico starši uveljavljajo na Centru za socialno delo. Učencem nudimo dopoldansko malico in kosilo, v OPB pa tudi popoldansko malico.

Učenci od 1. do 5. razreda imajo malico od 9.05–9.20. Učenci od 6. do 9. razreda pa od 9.55–10.10.

 

KOSILO je za učence razredne stopnje v času od 11.45–12.05, za učence predmetne stopnje pa od 12.35–12.55. Kosila za učence lahko naročite za celo leto, mesečno, tedensko, za določene dneve v tednu ali pa občasno, en dan prej ali na dan kosila do 8.00 zjutraj v tajništvu.

Prevzem malic in kosil se vodi na CŠ Dobova elektronsko s pomočjo kartice, ki jo pri vstopu v šolo učenci prejmejo brezplačno. Poškodovane in izgubljene kartice plačajo starši (cena 5 EUR) in so obračunane pri mesečni položnici za šolsko prehrano. V primeru, da otrok pozabi kartico, se za malico posebej prijavi v tajništvu.

Cena kosila: od 1. do 3. razreda  je 1,80 EUR, od  4. do 6. razreda  je 1,85 EUR, od 7. do 9. razreda  pa 1,90 EUR.

 

ODJAVA MALICE IN KOSILA: Starši morajo odjaviti malico ali kosilo vsaj en dan pred napovedano odsotnostjo ali na dan odsotnosti do 8.00 v tajništvu šole. Neodjavljene malice in kosila bomo obračunali kot neprevzeto malico ali kosilo.

ODJAVA MALICE: po telefonu 07 45 222 03 (tajništvo), elektronski pošti:   meri.vucajnk@guest.arnes.si, spletnem obrazcu šole ali osebno.

 

Stroške prehrane je potrebno poravnati po položnici ali trajniku do roka označenega na položnicah.

 

Šola je vključena v akcijo ESS – Shema šolskega sadja. Zagotavlja brezplačno dobavo sadja in zelenjave v okviru določenih evropskih sredstev. Razdeljevanje sadja in zelenjave poteka po shemi enkrat tedensko in velja kot dopolnilo v šolski prehrani.

(Visited 41 times, 1 visits today)