V soboto, 29. 9. 2018, smo se učenci naše šole udeležili prve delavne sobote. Imeli smo športni dan. Učenci 1. triade so šli na pohod do Loč, kjer so si ogledali kmetijo Vašcer. Učenci 2. in 3. triade so tekli kros, kasneje pa so imeli še orientacijski pohod ali pa igre s žogo. S krosom so začeli devetošolci, sledili so osmošolci, kasneje pa še vsi ostali razredi do 4. razreda. Po krosu so učenci 4. in 5. razreda imeli na igrišču igre z žogo. Učenci od 6. do 9. razreda smo šli na orientacijski pohod.

Učenci smo bili razdeljeni v skupine po štiri, pet ali šest učencev.  Pred odhodom smo dobili natančna navodila, zemljevid in kompas. Nekatera navodila so bila celo v angleščini. Ugotovili smo, da moramo pri kontrolnih točkah opraviti določene naloge. Te naloge so  zahtevale naše znanje in iznajdljivost.

Za učence 6. in 7. razreda se je orientacijski pohod začel s potjo do gostilne Molan, nato smo šli naprej po Ilirski ulici vse do betonarne, kjer smo morali opraviti prvih nekaj nalog: poimenovati like na prometnih znakih, zapisati ime ulice s prednostno cesto, poimenovati govedo na pašniku. Od betonarne se je pot naprej vila po makadamu do znaka za prepovedano odlaganje odpadkov. Odšli smo do 1. obrške kapelice, nato pa še do 2. obrške kapelice. Da smo lahko rešili naloge, smo morali uporabiti naše znanje prometnih predpisov, znanje iz naravoslovja in zgodovine. Kakšnih 200 m naprej smo prišli do učiteljice, kjer smo izmerili velikost travnika za njo. Naprej smo prišli do mlake, kjer nas je že čakala naslednja učiteljica. Na tej točki smo s pomočjo knjig poimenovali živali in rastline, ki smo jih našli v vodi. Po poti do naslednje kontrolne točke smo morali opazovati poljščine ter mlako in organizme v njej. Nadaljevali smo s hojo ob travnikih in nato ob reki Sotli do table z napisom Jovsi, kjer smo določili smeri neba in v zvezi s tem odgovorili še na par zadnjih nalog o Jovsih, Koščevi poti in vodotokih. Sledil je meni najtežji del, to je bila pot v breg do gasilskega doma na Velikem Obrežu do table, ki je postavljena na Malem Obrežu, kjer je bila kontrolna točka. Pri tabli nas je čakala učiteljica. Poimenovati smo morali ekološki otok, poiskati in zapisati letnico ustanovitve gasilskega doma, oceniti razdaljo od te do naslednje kontrolne točke ter zapisati v število na karto vrisanih gospodarskih objektov in hidrantov. Od tam smo se vrnili v šolo.

Učenci 8. in 9. razreda so imeli drugačno orientacijsko pot, ki je bila tudi malo daljša in zahtevnejša. Najprej smo se odpravili proti Malemu Obrežu do orientacijske točke pri vodnjaku, kjer smo podobno kot šestošolci in sedmošolci zapisali število na karto vrisanih gospodarskih poslopij in hidrantov. Oceniti smo morali razdaljo od starta do prve kontrolne točke na Malem Obrežu. Nadaljevali smo proti Pistačam in Gaberjih, kjer smo ugotavljali, kakšen tip gozda se tu nahaja. Prečkali smo potok Negot in poimenovali rastline ob potoku. Kontrolna točka je bil tudi gasilski dom, kjer smo tudi reševali naloge. Tam smo skicirali napravo, ki so jo včasih uporabljali za črpanje vode, z rimskimi številkami smo zapisali letnico ustanovitve Gasilskega doma v Gaberjih in priimke, ki so se največkrat pojavili na spominski plošči padlim borcem. Pot nas je vodila do AFP-ja, ki smo ga morali izmeriti. S pohodom smo nadaljevali do industrijske cone, kjer nas je ob sotočju Gabrnice in Negota čakala učiteljica, da izmerimo polje in temperaturo vode. Zadnja kontrolna točka se je nahajala v središču Dobove pri spomeniku Kosca, kjer smo našteli tri elemente, ki jih ima kosec, zapisali datum postavitve spomenika. Pri spomeniku posvečenem izgnancem, smo zapisali njegovo ime, 15. in 16. verz Bogovičeve pesmi. Poiskali smo spominske plošče na KS Dobova in ugotovili, da je največ prebivalcev, ki so umrli v izgnanstvu, bilo iz Sel. Nato smo se odpravili proti šoli.

Dan nam bo ostal v lepem spominu, saj smo se veliko novega naučili in na zanimiv način ponovili snov iz prejšnjih let. Hkrati smo spoznali tudi okolico Dobove, ki je doslej mogoče nismo videli na takšen način.

Nives Kos Fijolič, 7. b, in Neli Bokor, 8. a, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova
Foto: Tea Ferlan, Mateja Gerjevič, Valentina Čovran

(Visited 306 times, 1 visits today)