Učenci od 6. do 9. razreda OŠ dr. Jožeta Toporišiča smo imeli tehnični dan obdelava podatkov.

Tudi učenci 6. razreda smo se ukvarjali z obdelavo podatkov. Pridružili so se nam tudi šestošolci iz podružnice. Razdeljeni smo bili v dve skupini. Eni skupini je učiteljica Metka Kajtna razložila, kako lahko podatke zberemo, zapišemo, razvrstimo in obdelamo. Druga skupina je bila v šolski knjižnici. S knjižničarko Dorotejo Lipej smo prešteli, koliko knjig je trenutno v knjižnici. Posebej smo prešteli slikanice, otroško leposlovje in mladinsko leposlovje. Ugotavljali smo, koliko slikanic je napisanih z velikimi tiskanimi črkami, koliko knjig so napisali slovenski avtorji in iskali avtorje na določene črke. Vse dobljene podatke smo prikazali v obliki drevesnega diagrama.

Učenci 7. razreda smo šli v knjižnico Brežice v okviru projekta Rastem s knjigo. Tam sta nas pričakali knjižničarki Andreja Dvornik in Vera Muha. Na mladinskem oddelku sta nam razložili, kako naj ravnamo s knjigami, po kakšnem vrstnem redu so knjige postavljene in kako jih najlažje najdemo ter kako jih moramo  pravilno vrniti na polico. Ker sodelujemo v tem projektu, smo vsi učenci dobili knjigo avtorice Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. Nato smo šli na strokovni oddelek v računalnico, kjer smo si ogledali spletno stran Cobiss+. Knjižničarka Andreja nam je razložila, kako lahko s pomočjo tega programa poiščemo knjigo, pogledamo, če je prosta za izposojo, in jo rezerviramo. Razložila nam je tudi, da imajo v knjižnici domoznansko zbirko, kjer zbirajo in hranijo vse prispevke objavljene v tisku, ki se nanašajo na zgodovino, delo in življenje ljudi iz naših krajev ter naše občine.

Ko smo se vrnili v šolo, smo naredili anketo s pomočjo delovnega lista. Najprej smo morali zbrati podatke o številki noge, višini in barvi oči celega razreda. Te podatke smo morali matematično obdelati. Učiteljica Silva nam je pred tem pokazala, na kakšen način lahko podatek obdelamo in razvrstimo. Na koncu smo naredili prikaz podatkov v obliki različnih diagramov.

Učenci 8. razreda smo najprej z učiteljico Jasmin reševali delovne liste in se učili risati grafe. Pri učitelju Krešimirju smo prav tako reševali učne liste, nato pa risali klimograme in iz klimogamov razbirali podatke. Učiteljica računalništva pa nam je pokazala, kako se računalniško naredijo tabele in izdelajo grafi. Nato smo poskusili delati grafe še sami. Na koncu smo izdelali še plakate o tem, kako lahko prikažemo podatke.

Učenci 9. razreda bomo v tem šolskem letu izdelali raziskovalno nalogo. Povezali bomo znanje iz matematike in biologije, tako da bomo na šoli izvedli anketo, ki jo bo treba obdelati, podatke pa ustrezno predstaviti in interpretirati. Tako smo bili na tehniškem delu razdeljeni v dve skupini. Z učiteljico biologije Erno Drofenik Lorber smo pregledovali uvode raziskovalnih nalog, saj nam bo ona pomagala s teoretičnim delom naloge. Z učiteljico Natašo Frigelj pa smo  se pogovarjali, kako se pripravi anketa. Dala nam je še dodatna navodila glede anketiranja ter pokazala, katere vrste grafov lahko uporabimo pri prikazu  podatkov.

Živa Frigelj, Pia Deržič, Melani Lovše, 6. a
Tadeja Herakovič, 7. b
Larisa Gerjevič, Manca Račič, 8. a
Eva Martinčič, 9. a
Foto: Simona Bortek

(Visited 412 times, 1 visits today)