Spoštovani starši,

posredujemo vam Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki so jih pripravili primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in strokovnjaki z drugih področij. 

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih naslavljajo vse aktualnejšo problematiko prezgodnje in prekomerne uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Prinašajo časovna priporočila in umeritve za uporabo zaslonov ter vrsto drugih strokovnih vsebin, ki se dotikajo obravnavane problematike. Njihov cilje je dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu zmerne, odgovorne, uravnotežene in varne rabe zaslonov ter o kvaliteti vsebin, ki jih otroci in mladostniki prejmejo preko zaslonov. 

Povezava do spletne strani z več dodatnimi vsebinami 

Na šoli smo v sklopu programa ODKLOP gostili zunanje izvajalce in petek 27. 5. 2022 namenili aktualni problematiki v zadnji triadi.

(Visited 101 times, 1 visits today)