22. aprila je svetovni dan Zemlje, zato smo imeli dne, 23. 4. 2018, učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova EKO dan. Z njim smo otvorili EKO teden, ki bo trajal od 23. do 26. 4. 2018. V tem tednu bomo na centralni in podružnični šoli zbirali odpadni papir, baterije, kartuše in tonerje ter plastične zamaške. V tem tednu naj bi nagradili tudi svoje znanje na področju ekologije: ločevanja, predelave in recikliranja odpadkov ter ozavestili posledice onesnaževanja. Glavni namen je, da bomo bolj skrbeli za naše okolje in svet v katerem živimo.

Zjutraj smo se učenci zbrali pred šolo in si skupaj z učiteljicami in ravnateljico Ivano Baškovič ogledali, kateri razred je zbral največ papirja. Najbolj so se potrudili učenci prvega in sedmega razreda ter 5. in 6. razred na podružnici. Denar od zbranega papirja bomo namenili šolskemu skladu. Za tem smo očistili igrišče in okolico šole, po malici pa je imel vsak razred svoje delavnice.

Učenci prve triade so se pogovarjali o ločevanju odpadkov, njihovem recikliranju in nevarnih odpadkih. Iz odpadnega tetrapaka so izdelali eko denarnice.

Četrti razred se je pogovarjal o onesnaževanju okolja, recikliranju in ločevanju. Reševali so delavne liste o nevarnih odpadkih. Učiteljici sta jim predstavili, kako nevarno je za okolje, in posledično tudi za naše zdravje, odlaganje odpadkov v naravo.  Iz odpadnih plastenk so izdelali prašičke.

Učenci petega razreda so se bolj podrobno ukvarjali z nevarnimi odpadki. Preverili so, katere nevarne snovi imajo doma, nato pa ugotavljali, katere nevarne snovi uporabljajo v šoli. Pogovarjali so se, kaj vse spada k nevarnim odpadkom in poudarili, da jih ne smemo metati med ostale odpadke. Spoznali so znake za nevarne odpadke in naredili raziskavo o tem, katerih nevarnih odpadkov imamo največ.  O vsem tem so izdelali plakate in si pogledali kratke risanke Napo.

Šesti razred je imel predstavitev o odpadni hrani, vodila jo je gospa Bojana Zevnik, predstavnica Komunale Brežice. Predavala je o tem, kako onesnažujemo in kakšen vpliv ima to na ljudi in naš planet. Govorila je tudi o odpadni hrani,  kako bi zmanjšali količino odpadne hrane, saj kar 1/3 hrane, ki se pridela na svetu, zavržemo. Izvedeli so tudi, da v gospodinjstvih nastane kar 48% odpadne hrane. Povedala je še nekaj koristnih napotkov, kako zmanjšati količino odpadne hrane. Kasneje so učenci na delavnicah iz odpadnega tetrapaka izdelali lonček za rastline. Na koncu so se odpravili še v gozd, kjer so opazovali drevesne vrste.

Tema delavnice sedmega razreda je bila pitna voda. S Komunale Brežice je prišel gospod Krištof Žnideršič in učencem povedal marsikaj zanimivega o varni in zdravi pitni vodi, kaj jo ogroža, kakšne zaloge pitne vode imamo in zakaj jo uporabljamo. Poudaril je, da  brez vode ni življenja. Razlagal je tudi o virih pitne vode, kako skrbijo za kakovost in varnost pitne vode in kako moramo varčevati z njo. Po končanem predavanju so se učenci odpravili v Jovse do bližnje mlake, kjer so opazovali živali.

Osmi razred si je odšel ogledat čistilno napravo na Mostec. Tam jim je Kristjan Simončič povedal, od kod prihaja kanalizacija v čistilno napravo. Povedal jim je, česa ne smejo metati v straniščno školjko, na primer palčke za ušesa, hrane in kavne usedline. Vsa kanalizacija se skozi čistilno napravo prečiščuje, na koncu pa očiščeno vodo speljejo v Savo. Po ogledu so se učenci zbrali v matični učilnici, kjer so si ogledali film o onesnaževanju našega planeta.

Deveti razred je od gospoda Darka Ferlana, predstavnika Komunale Brežice, izvedel veliko o tem, kako odpadke uporabiti kot učinkovit vir energije.  Govoril je o pridobivanju, odlaganju in ponovni uporabi različnih snovi kot so olja, bioplini in mnoge druge snovi. Po predavanju so devetošolci odšli ven in v bližini šole pogledali, koliko različni rastlin raste na enem kvadratnem metru. Ugotavljali so biotsko pestrost in spoznavali invazivne vrste v okolici šole.

Namen EKO dneva je bil učence spodbuditi k bolj aktivnemu zbiranju odpadkov, k njihovem ločevanju in odgovornem ravnanju z njimi. Hkrati smo ozavestili, kako pomemben vpliv imamo na okolje in kako lahko s premišljenim ravnanjem veliko prispevamo k varstvu okolja in narave. Mislim, da nam je to tudi uspelo, saj smo se v okviru različnih delavnic vsi o tem veliko naučili.

Janja Ajster, Sven Lovše, Amra Mujkanovič in Urša Nakani 8. a OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova
Foto: Eva Martinčič, 8. a OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

(Visited 729 times, 1 visits today)