Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

UNESCO

unesco-bg

V tekočem šolskem letu  se bomo zavezali, da bomo sledili UNESCO ciljem in vključevali načela UNESCA v naše šolske aktivnosti.

Upoštevali bomo 4 stebre izobraževanja:

Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli

 1. Učitelj bo učencem pomagal izbirati in osmišljati informacije okrog njega, učiti, kako se učiti, odpirati medpredmetna in problemska področja.
 2. Velik poudarek bomo namenili kritičnem učenju.
 3. Okrepili bomo učenje etičnih in socialnih veščin.
 4. Pri pouku bo imel učenec aktivno vlogo.
 5. Učitelj bo motiviral učence za vsebine.

Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati

 1. Učencem bomo razvijali sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah.
 2. Učence bomo navajali na skupinsko delo.
 3. Pomen bomo dali osebni predanosti delu.

Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj

 1. Učenci se bodo učili o sebi in drugih, predvsem pa spoštovanja sebe in drugih.
 2. Razvijali bomo strpnost do vseh vrst drugačnosti.
 3. Učili se bomo reševati konflikte skozi dialog.
 4. Učence bomo naučili, kako živeti z naravo in
 5. kako živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).

Četrti steber: Učiti se biti

 1. Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika (k njegovemu duševnemu in telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebni odgovornosti in duhovnim vrednotam).
 2. Učence bomo opolnomočili, da bi postali modri, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti, da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih.
 3. Učence bomo naučili kontrolirati svoje obnašanje, spoštovati druge ljudi in razvijati sočutje do njih.

 

Uresničevali bomo naslednje cilje in aktivnosti:

 • Oddaja letnih smernic in poročil nacionalnem koordinatorju in vodji središča Pišece.
 • Aktivno se bomo vključevali v delo središča s ciljem razvijanja središča in celotne slovenske ASP mreže.
 • Udeležili se bomo izobraževanj v organizaciji mreže.
 • Razvijali bomo kvalitete v izobraževanju, sodobnih didaktičnih metod, holističnega pristopa ter povezovanje UNESCO ASP vsebin v učne načrte in izven šolske aktivnosti.
 • Povezovali se bomo s šolami v lokalni skupnosti, s strokovnimi institucijami in UNESCO klubi.
 • Sodelovali bomo v nacionalnih in mednarodnih projektih:
 1. UNESCO vrtički (OŠ Zreče)
 2. FAIRPLAY UČENEC (OŠ Janka Padežnika Maribor)
 3. MODER STOL – NEKDO MISLI NATE (OŠ Pišece)
 4. MEDNARODNI TABOR – PREMIKAMO MEJE (OŠ Pišece)
 5. TRETJI UNESCO TEK MLADIH (Gimnazija Ptuj)
 6. PLES JE SKRITI JEZIK DUŠE (Gimnazija Brežice)

Prav tako bomo začeli izvajati lastni projekt BODI V CENTRU. Cilj projekta je spodbujanje pozitivne samopodobe pri učencih, konstruktivnega reševanja konfliktov, učiti učence sprejemati, razumevati in obvladovati čustva, spodbujali bomo skrb za zdravje svojega telesa ter širili kulturo nenasilja.

 • Obeleževali bomo mednarodne UNESCO dneve.
 • V vsebine pouka bomo vključevali naslednje ASP teme:
  1. Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
  2. Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje
  3. Interkulturno učenje
  4. Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje
 • Udeležili se bomo Dneva človekovih pravic in kulturne raznolikosti.

 

Koordinatorka: Nina Berger

(Visited 345 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost