UNESCO projekt, ki ga v letošnjem šolskem letu predlaga naša šola:

Kreaktivci

Projekt je namenjen kreativnemu izražanju in krepitvi pripadnosti šoli.

V letošnjem šolskem letu vas torej vabimo, da ste skupaj z otroci/učenci/dijaki aktivni in kreativni. Da torej postanete Kreaktivci!

Na naši šoli smo projekt izvajali že lani, letos pa smo se odločili, da ga razpišemo kot enega izmed projektov UNESCO.

Kako lahko vi in vaši učenci postanete Kreaktivci?

Izberite kakršenkoli projekt, s katerim bodo lahko učenci čimbolj aktivno in kreativno urejali/olepšali šolo ali njeno okolico. Na ta način ne bodo samo aktivni in kreativni, ampak bodo tudi krepili pripadnost šoli.

Lansko leto so naši Kreaktivci izdelali lesene table, jih okrasili in nanje napisali vzpodbudne misli. V šolskem letu 2023/24 pa dobovski Kraktivci načrtujemo izdelavo napisov na šolskem stopnišču in mozaikov, ki bodo krasili našo jedilnico.

Sodelujete lahko torej z napisi, risbami, vzpodbudnimi mislimi (napisanimi na stenah, plakatih), mozaiki, posnetki (s katerimi učenci/dijaki predstavijo šolo) … Torej z izdelki, ki olepšajo vašo ustanovo ali pa jo na inovativen način (npr. v obliki posnetka/predstavitve/filma) predstavljajo.

Aprila nameravamo fotografije izdelkov, nastalih v okviru tega projekta, razstaviti na naši šoli.

Časovnica:

 • Do 30. 10. 2023 nam pošljite izpolnjeno prijavnico.
 • Do konca meseca marca (31. 3. 2024) pa nam pošljite fotografije nastalih izdelkov in povezavo do prispevka na spletni strani vrtca ali šole.
 • Potrdila o sodelovanju bodo izvajalci prejeli predvidoma aprila.

Za vprašanja smo vam na voljo na el. naslovu (barbara.bosina(at)guest.arnes.si).

Povezava do prijavnice (pdf): klikni.

 

Tudi v tekočem šolskem letu  se bomo zavezali, da bomo sledili UNESCO ciljem in vključevali načela UNESCA v naše šolske aktivnosti.

Upoštevali bomo 4 stebre izobraževanja:

 • Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli
 • Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati
 • Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj
 • Četrti steber: Učiti se biti

Uresničevali bomo naslednje cilje in aktivnosti:

 • Oddaja letnih smernic in poročil nacionalnem koordinatorju in vodji središča Pišece.
 • Aktivno se bomo vključevali v delo središča s ciljem razvijanja središča in celotne slovenske ASP mreže.
 • Udeležili se bomo izobraževanj v organizaciji mreže.
 • Razvijali bomo kvalitete v izobraževanju, sodobnih didaktičnih metod, holističnega pristopa ter povezovanje UNESCO ASP vsebin v učne načrte in izven šolske aktivnosti.
 • Povezovali se bomo s šolami v lokalni skupnosti, s strokovnimi institucijami in UNESCO klubi.
 • Sodelovali bomo v nacionalnih in mednarodnih projektih.
 • Obeleževali bomo mednarodne UNESCO dneve.
 • Udeležili se bomo Dneva človekovih pravic in kulturne raznolikosti.

 

Šolska koordinatorka in vodja projekta Kreaktivci: Barbara Bosina

 

(Visited 579 times, 1 visits today)