EKOŠOLA 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

 

PROJEKTI

 • EKO  – PAKET (zbiranje odpadne embalaže in kreativno ustvarjanje KEMS)
eko-paket
 • MLADI V SVETU ENERGIJE (pomen energije v vsakdanjem življenju)
 • EKO KVIZ

Tema v šolskem letu 2016/2017

 • ŠOLSKA VRTilnica (urbano vrtnarjenje  in ustvarjanje šolskih vrtov)
Prispevek

 

ZBIRALNE AKCIJE

 • Zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona

OZAVEŠČEVALNE AKCIJE

 • EKODAN 21. 4. 2016
 • Obeleževanje svetovnih dni

IZBIRNE AKTIVNOSTI

 • ETZO – Evropski teden zmanjševanja odpadkov: 19. – 27. 11. 2016 (zmanjševanje odpadne embalaže)
 • Postavitev oz. namestitev zabojnika/ov za izrabljene tonerje in kartuše

ARHIV EKOŠOL:

(Visited 36 times, 1 visits today)