Obveščamo vas, da sprejemamo VLOGE ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI ZA ŠOLSKO LETO 2017/18.

K vlogi je potrebno priložiti naslednje:

  • potrdilo delodajalca o višini bruto plače,
  • potrdilo o višini preživnine,
  • odločbo o denarni socialni pomoči,
  • odločbi o višini otroškega dodatka,
  • potrdilo o brezposelnosti,
  • potrdilo o višini denarnega nadomestila,
  • potrdilo o zdravstvenem stanju,
  • pisno mnenje o socialnem stanju v družini.

Obravnavali bomo samo popolne vloge, dopolnjene s prilogami. Vloge sprejemamo do 13.12.2017.

Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje zimske šole v naravi

(Visited 33 times, 1 visits today)