Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

Bralna pismenost

Bralno pismenost sistematično razvijamo že tretje šolsko leto. Poudarek je na dejavnostih, ki smo jih določili v začetku projekta. Učenci od prvega do četrtega razreda prebirajo različne knjige in vsebino le-teh poustvarjajo v razredne zvezke, celotni druga in tretja triada pa se še naprej urita v obvladovanju različnih bralnih učnih strategij. Poleg tega spodbujamo bralno pismenost učencev še z mnogimi drugimi dejavnostmi v okviru rednega, dodatnega in dopolnilnega pouka, v okviru knjižnične vzgoje, podaljšanega bivanja ter varstva vozačev pa tudi s sodelovanjem na različnih natečajih in tekmovanjih.

Vodja šolskega projektnega tima: Aleksandra Grujič

(Visited 13 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost