orientacijaEna izmed nalog svetovalne službe je, da učencem višjih razredov (8. in 9. razred), ki se pripravljajo na nadaljevanje izobraževanja in vstop dela, pomaga pri odločitvi poklicne poti. Pri tem je potrebno spoštovati pravico vsakega učenca, da lahko neodvisno sprejema svoje odločitve, za katere sam prevzema odgovornost. V to dejavnost so ves čas vključeni tudi starši, saj imajo pri odločitvi učencev o izbiri izobraževalne in poklicne poti najpomembnejši vpliv. Odločitev, sprejeta v osnovni šoli bo osnova učenčeve nadaljnje poklicne kariere. Zato učencem v zadnjih dveh razredih osnovne šole ponudimo program poklicne orientacije, s pomočjo katere bo lažje oblikoval izobraževalno in poklicno odločitev.

AKTUALNE INFORMACIJE

POMEMBNI DATUMI za vpis v srednje šole:

  • 17. in 18. 2. 2023: Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
  • Do 2. 3. 2023: Prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti, znanja in spretnosti in posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogojev za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)
  • Med 10. in 20. 3. 2023: Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja vpisnega pogoja za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)
  • Do 3. 4. 2023: Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/2024
  • Do 24. 4. 2023 do 14. ure: Morebitni prenos prijav na drugo srednjo šolo
  • Do 29. 5. 2023: Obveščanje o omejitvah vpisa
  • Med 16. in 21. 6. 2023 do 14. ure: Vpis v srednje šole – 1. krog
  • Do 23. 6. 2023 do 15. ure: Prijava neizbranih v 1. krogu za vpis v 2. krog
  • Do 30. 6. 2023 do 14. ure: Vpis – 2. krog
  • Do 31. 8. 2023: Vpis – 3. krog

OPISI POKLICEV (.pdf)

In še nekaj koristnih naslovov:

KAM PO SREDNJI ŠOLI?

POGOSTO VPRAŠANJE

V: Ali se lahko z opravljeno poklicno maturo vpišem na univerzitetni študij?

O: Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (predvidena objava 3. 2. 2023).

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka Andreja Les andreja.les@guest.arnes.si .

 

 

(Visited 572 times, 1 visits today)