Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

Nacionalno preverjanje znanja

 V 6. in 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno za vse učence. V 6. razredu se preverja iz predmetov slovenščina, matematika in angleščina, v 9. razredu pa iz  slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Za OŠ dr. Jožeta Toporišiča  Dobova je v šol. letu 2019/2020 določena zgodovina.

Na isti dan učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. NPZ pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut. Preverjanje pri posameznem predmetu je pisno.

O natančnem poteku NPZ se pripravi izvedbeni načrt NPZ.

Rezultati NPZ se ne upoštevajo pri oblikovanju ocen in ne vplivajo na končni učni uspeh. O dosežkih na NPZ učenci prejmejo obvestilo.

Koledar nacionalnega preverjanja znanjatest

Datum Aktivnost
torek, 05. 05. 2020 NPZ iz slovenščine (6. in 9. razred)
četrtek, 07. 05. 2020 NPZ iz matematike (6. in 9. razred)
ponedeljek,  11. 05. 2020 NPZ iz angleščine (6. razred) in zgodovine (9. razred)
1. 6. – 3. 6. 2020 seznanitev učencev z dosežki (9. razred)
8. 6. – 10. 6. 2020 seznanitev učencev z dosežki (6. razred)

 

 

 

 

(Visited 185 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost