Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se oblikuje svet staršev.

Svet je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Mandat staršev je vezan na status učenca v šoli. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

DOKUMENTI:

Poslovnik sveta staršev

(Visited 327 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost