Vodstvo šole

Ravnateljica: mag. Tamara Ogorevc

Pomočnica ravnateljice: Metka Kajtna
Vodja PŠ Kapele: Lidija Cvetkovič Ogorevc
Vodja Vrtca Najdihojca: Renata Furlan

Tehnično osebje

Delovno mesto Ime in priimek Elektronski naslov*
Poslovna sekretarka Estera Gramc Žičkar estera.gramc-zickar@guest.arnes.si
Administrator Vesna Bokor Bajić vesna.bokor@guest.arnes.si
Računovodkinja Janja Filipčič janja.filipcic@guest.arnes.si

Kuhar/kuharice: Sanja Blažinč, Anton Hotko, Tomislav Hrandek, Irena Knežič, Ivana Lipej, Andrej Žitnik
Čistilke: Izeta Golać, Marija Hotko, Irena Knežič, Mihaela Kocjan, Anita Lipej, Anica Pirš, Suzana Zajc
Hišnika: Roman Kunšek, Bojan Poček
Računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti: Jan Pisek

Strokovne sodelavke

Delovno mesto Ime in priimek Elektronski naslov*
Svetovalna delavka Nina Berger

Mateja Preskar

nina.berger@guest.arnes.si

mateja.preskar@guest.arnes.si

Dodatna strokovna pomoč Anja Andrić Musar

Kaja Štos

anja.andric-musar@guest.arnes.si

kaja.stos2@guest.arnes.si

Knjižničarka Doroteja Lipej

Lučka Novosel

doroteja.lipej@guest.arnes.si

lucka.novosel@guest.arnes.si

Organizator šolske prehrane Vesna Bokor Bajić vesna.bokor@guest.arnes.si

Učitelji

Razredna stopnja

Ime in priimek   Elektronski naslov*
Vladka Guček   vladka.gucek@guest.arnes.si
Ana Prešern   ana.presern@guest.arnes.si
Saša Frelih   sasa.frelih@guest.arnes.si
Lidija Cvetkovič Ogorevc   lidija.cvetkovic-ogorevc@guest.arnes.si
Tea Ferlan   tea.ferlan@guest.arnes.si
Tadej Polutnik   tadej.polutnik@guest.arnes.si
Milena Stojčovski   milena.stojcovski@guest.arnes.si
Polona Lojevec Milković   polona.lojevec-milkovic@guest.arnes.si
Tina Škaler   tina.skaler@guest.arnes.si
Mateja Škorc   mateja.skorc@guest.arnes.si
Nada Bogovič   nada.bogovic@guest.arnes.si
Dragica Hrovat   dragica.hrovat@guest.arnes.si
Simona Bortek   simona.bortek@guest.arnes.si
Metka Podpečan   metka.podpecan2@guest.arnes.si
Anja Vogrinc   anja.vogrinc@guest.arnes.si
Anže Kostanjšek   anze.kostanjsek@guest.arnes.si
Anja Tomše   anja.tomse@guest.arnes.si
Anica Malus   anica.malus@guest.arnes.si
     

Predmetna stopnja

Ime in priimek   Elektronski naslov*
Metka Kajtna   metka.kajtna1@guest.arnes.si
Barbara Bosina   barbara.bosina@guest.arnes.si
Erna Drofenik Lorber   erna.lorber-drofenik@guest.arnes.si
Jasmin Ilc   jasmin.ilc@guest.arnes.si
Mateja Rožman Lubšina   mateja.rozman2@guest.arnes.si
Krešimir Jovanović   kresimir.jovanovic@guest.arnes.si
Simona Bortek   simona.bortek@guest.arnes.si
Nataša Frigelj   natasa.frigelj@guest.arnes.si
Alan Krajnc   alan.krajnc@guest.arnes.si
Andreja Vintar   andreja.vintar3@guest.arnes.si
Silva Zupančič   silva.zupancic@guest.arnes.si
Valentina Čovran   valentina.covran@guest.arnes.si

Zunanji sodelavci

Ime in priimek Področje
Doroteja Bajc učiteljica dodatne strokovne pomoči
Renata Medle logopedinja

 

 

(Visited 8.876 times, 1 visits today)