Tel: 07/45 22 203 -- Fax: 07/45 22 207 -- e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
 

Roditeljski sestanki in govorilne ure

Stiki med šolo in starši

Izvedba roditeljskih sestankov in govorilnih ur bo prilagojena glede na epidemiološko situacijo v danem trenutku in se bo usklajevala v navodili NIJZ (delitev v manjše skupine, izvedba v obliki videokonferenc in s pomočjo e-pošte ter telefona).

CENTRALNA ŠOLA PŠ KAPELE
Datum Ura Datum Ura
5. 10. 2021 17.00 5. 10. 2021 17.00
2. 11. 2021 17.00 2. 11. 2021 17.00
7. 12. 2021 17.00 7. 12. 2021 17.00
4. 1. 2022 17.00 4. 1. 2022 17.00
1. 2. 2022 17.00 (1. in 2. razred ‒ branje ocen) 1. 2. 2022 17.00 (1. in 2. razred ‒ branje ocen)
8. 3. 2022 17.00 8. 3. 2022 17.00
5. 4. 2022 17.00 5. 4. 2022 17.00
3. 5. 2022 17.00 3. 5. 2022 17.00
7. 6. 2022 17.00 7. 6. 2022 17.00

 

CENTRALNA ŠOLA PŠ KAPELE

 

DATUM

RODITELJSKI SESTANKI

 

DATUM

RODITELJSKI SESTANKI
30. 8. 2021 Roditeljski sestanek za prvošolčke 30. 8. 2021 Roditeljski sestanek za prvošolčke
13.–17. 9. 2021

Uvodni roditeljski sestanek od 1. do 9. razreda

(17.00/17.30)

13.–17. 9. 2021

Uvodni roditeljski sestanek od 1. do 5. razreda

(17.30)

7. 12. 2021 Zimska ŠN –  starši in učenci 6. in 7. razreda (17.00)
19. 10. 2021 Šola v naravi – 4. razred 19. 10. 2021 Šola v naravi – 4. razred
12. 1. 2022

Vpis v srednje šole – starši in učenci  9. razreda,

srednje šole Posavja, svetovalna služba

(17.00)

22. 2. 2022

ŠN 2. r.

(17.00)

22. 2. 2022

ŠN 2. r.

(17.00)

5. 4. 2022 Izobraževanje za starše 1.‒9. razred 5. 4. 2022 Izobraževanje za starše 1.‒5. razred

 

O obliki stika in morebitnih spremembah razredniki obvestijo starše po elektronski pošti.

Pogovorne ure z učitelji so organizirane v dopoldanskem času po urniku, pri ravnateljici in posameznih učiteljih pa po predhodnem dogovoru.govorilna-uraPogovorne ure

Št. Ime in priimek Pedagoška smer Pogovorna ura
1. mag. Tamara Ogorevc ravnateljica, profesorica nemščine in diplomirana novinarka po dogovoru
2. Nina Berger svet. delavka, dipl. pedagoginja po dogovoru
3. Nada Bogovič dipl. vzgojiteljica torek, 8.20‒9.05
4. Simona Bortek profesorica športne vzgoje in dipl. vzgojiteljica petek, 9.25‒10.10
5. Razija Kurspahić profesorica matematike in računalništva po dogovoru
6. Lidija Cvetkovič Ogorevc profesorica razrednega pouka ponedeljek, 8.20‒9
7. Biserka Čančer učiteljica dod. strokovne pomoči, prof. soc. pedagogike po dogovoru
8. Erna Drofenik Lorber profesorica biologije in kemije četrtek, 7.30‒8.15
9. Tea Ferlan učiteljica razrednega pouka bolniški dopust
10. Mateja Škorc profesorica razrednega pouka torek, 11.15‒12.00
11. Nataša Frigelj profesorica matematike in računalništva četrtek, 10.15‒11.00
12. Tadej Polutnik profesor razrednega pouka sreda, 10.15‒11.00
13. Vladka Guček učiteljica razrednega pouka torek, 8.20‒9.05
14. Tina Škaler učiteljica razrednega pouka sreda, 9.25‒10.10
15. Dragica Hrovat učiteljica razrednega pouka petek, 9.25‒10.10
16. Jasmin Ilc profesorica fizike, tehnike in tehnologije petek, 10.15‒11.00
17. Nina Tomc Iskra profesorica angleščine in filozofije po dogovoru
18. Krešimir Jovanović profesor geografije in zgodovine torek, 10.15‒11.00
19. Metka Kajtna profesorica slovenščine in sociologije četrtek, 10.15‒11.00
20. Alan Krajnc profesor športne vzgoje po dogovoru
21. Doroteja Lipej diplomirana bibliotekarka po urniku knjižnice
22. Andreja Vintar profesorica nemščine in zgodovine petek, 10.15‒11.00
23. Metka Podpečan učiteljica razrednega pouka ponedeljek, 12‒13.00
24. Mateja R. Lubšina profesorica glasbene umetnosti petek, 9.10‒9.50
25. Milena Stojčovski učiteljica razrednega pouka sreda, 9.25‒10.10
26. Barbara Bosina profesorica slovenščine ponedeljek, 11.15‒12.00
27. Vida Urek učiteljica razrednega pouka bolniški dopust
28. Silva  Zupančič predmetna učiteljica TJA ponedeljek, 8.20‒9.05
29. Doroteja Bajc učiteljica dodatne strokovne pomoči po dogovoru
30. Renata Medle logopedinja po dogovoru
31. Saša Frelih profesorica razrednega pouka ponedeljek, 7.30‒8.15
32. Veronika Fabekovič profesorica razrednega pouka po dogovoru
33. Anja Andrić Musar profesorica inkluzivne pedagogike po dogovoru
34. Jasna  Gosak profesorica razrednega pouka petek, 9.25‒10.10
35. Valentina Čovran profesorica angleščine torek, 11.15‒12.00
36. Urška Jekler profesorica likovne umetnosti po dogovoru
37. Lučka Novosel diplomirana bibliotekarka po urniku knjižnice
38. Polona Lojevec Milkovič profesorica razrednega pouka petek, 9.25‒10.10
39. Anja Vogrinc profesorica slovenščine in diplomirana vzgojiteljica po dogovoru

Urnik zvonjenja 2021/2022

Zamik urnikov malice in kosila nastane zaradi starostnih razlik in prostorskih zmožnosti jedilnice. Na PŠ Kapele je časovna razporeditev ur enaka kot na razrednem pouku v Dobovi.

PREDMETNA STOPNJA  6.- 9. R RAZREDNA STOPNJA 1. DO 5. R
1. ura 7.30 – 8.15 1. ura 7.30 – 8.15
odmor 8.15 – 8.20 odmor 8.15 – 8.20
2. ura 8.20 – 9.05 2. ura 8.20 – 9.05
odmor 9.05 – 9.10 MALICA 9.05 – 9.10
3. ura 9.10 – 9.55 3. ura 9.10 – 9.55
MALICA 9.55 – 10.15 odmor 9.55 – 10.15
4. ura 10.15 – 11.00 4. ura 10.15 – 11.00
REKREATIVNI ODMOR 11.00 – 11.15 REKREATIVNI ODMOR 11.00 – 11.15
5. ura 11.15 – 12.00 5. ura 11.15 – 12.00
odmor 12.00 – 12.05 KOSILO 12.00 – 12.05
6. ura 12.05 – 12.50 6. ura 12.05 – 12.50
KOSILO 12.50 – 13.10 odmor 12.50 – 13.10
7. ura 13.10 – 13.55 7. ura 13.10 – 13.55
odmor 13.55 – 14.00 13.55 – 14.00
8. ura 14.00 – 14.45 14.00 – 14.45

Učenci po zaključku pouka po 4. uri zapustijo razrede in se pripravijo za odhod na igrišče ali v športno dvorano, kjer izvajajo dejavnosti, ki so povezane z gibanjem pod vodstvom strokovnih delavcev.

(Visited 318 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost