solaVnaravi

Razred Datum Kraj in cena
2.      
4.      
6. in 7.      

Ena šola v naravi se izvaja kot del obveznega programa, vse ostale pa so strošek staršev. Za eno šolo v naravi – del obveznega programa v času šolanja ‒ otroci prejmejo subvencijo v enkratnem znesku, ki ga določi MIZŠ, ravno tako pa so upravičeni do dodatne subvencije, ki je namenjena socialno šibkejšim. Vloge za dodatno subvencijo vložijo starši in priložijo dokumentacijo, ki je predpisana v pravilniku o razdeljevanju dodatne subvencije.

V zvezi z organizacijo šole v naravi predhodno opravimo ankete. Šola v naravi bo izvedena, če bodo starši pisno potrdili udeležbo svojih otrok. V primeru, da se starši ne strinjajo z izvedbo, se za učence izvajajo dnevi dejavnosti po programu.

 

(Visited 738 times, 1 visits today)