Na strani dogodka Mladi proti podnebnim spremembam so opisani obrabljeni pregovori, kako vse morajo mladi ravnati, da bo prihodnost njihova.

 “A kaj mi bo to koristilo na mrtvem planetu?”

“Uničevanje naše prihodnosti je posledica današnjih odločitev politikov doma in v tujini.

Za dejanja, za katera nismo krivi nič, bomo plačevali visok davek.”

“Le skupaj, dobro povezani, lahko dosežemo prepotrebne spremembe v pozitivno smer.”

“Spremembe so možne in dosegljive.”

Mladi naštevajo zahteve po dostojnih zelenih delovnih mestih, lokalnih energetskih obratih v lasti skupnosti, po presežkih, ki bodo namenjeni dobrobiti ljudi in okolja, mestih, ki bodo zasnovana za ljudi in ne avtomobile, po dostopni zdravi hrani in pravičnejši razdelitvi bogastva.

 

(Visited 48 times, 1 visits today)