OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, PŠ Kapele ima to prednost, da je postavljena v zelenje in naravo. Naše otroke, kjer starejši učenci s svojim vzorom navajajo najmlajši rod na odgovorno življenje z naravo in pravega odnosa do rastlin in živali, učimo skupaj z vsemi zaposlenimi na šoli.

Z vrtom življenja, ki stoji pred šolo, učence navajamo na odgovorno in skrbno ravnanje z zelišči, ki na njem uspevajo. Zelišča znajo zelo dobro prepoznati, poimenovati, vedo kako se trgajo, sušijo in uporabljajo. Smo zdrava šola, zato dajemo posebno skrb zdravi prehrani in uporabi zelišč v njej. Učenci zelišča s pridom uporabljajo pri urah gospodinjstva.

Velikokrat k sodelovanju povabimo starše, stare starše, sorodnike, sosede, ki svoje izkušnje in znanje prenašajo na mladi rod.

Tako se vedno znova veselimo takšnega medgeneracijskega srečanja.

Velik poudarek dajemo tudi ohranjanju naravne in kulturne dediščine našega kraja, zato veliko sodelujemo z vsemi društvi v kraju ter še posebej s KS Kapele.

Za vse to in še več je zaslužen ves kolektiv na PŠ Kapele in ravno zato smo dobili  priznanje (3. mesto)  občinske turistične zveze Brežice v kategoriji osnovnih šol v občini Brežice.

(Visited 38 times, 1 visits today)