OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2021/2022

Dragi učenci, po dveh mesecih vašega družinskega druženja smo ponovno skupaj v  šoli. Vstopamo v novo šolsko leto 2021/2022 polni energije, upanja, zanosa, načrtov, optimizma in vedoželjnosti. Vsako leto pomeni nov začetek in hkrati nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v preteklosti. Želim, da bi delo potekalo skladno s pričakovanji in željami vseh udeležencev.
Učenke in učenci, verjamem, da boste v življenje in delo šole vnesli nove ideje. Želim vam, da bi z veseljem prihajali v našo šolo in da bi z veliko vnemo sprejemali znanje. Bodite vedoželjni in nasmejani. Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj strpni in  prispevajte svoj delež v sožitju sobivanja.

Vam, starši, želim, da spremljate napredek svojega otroka, ga vzpodbujate in se z njim veselite slehernega uspeha. Imamo isti cilj, do katerega vodi več poti. Vsi želimo otrokom najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela in napora, ki ga vlagamo v otroke.

Cenjeni sodelavci, znova in znova se zavedajmo, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober učitelj, ki je predan svojemu delu, pravo poslanstvo in dragocenost. Vsi moramo v vsakem trenutku dajati zgled pozitivnih osebnosti, polnih zaupanja, ne glede na delo, ki ga opravljamo. Skozi novo šolsko leto naj nas vodi misel, da nas bo samo odgovorno delo vsakega posameznika pripeljalo do postavljenih ciljev ter do najpomembnejših življenjskih znanj, ki jih bodo mladi nujno potrebovali, da se bodo lažje znašli v življenju. Hišo začnemo graditi pri temeljih. Verjamem in zaupam, da so naši temelji  trdni.

                                                                                                        Ravnateljica: Ivana Baškovič

 

OBVESTILO STARŠEM – SAMOTESTIRANJE UČENCEV 7., 8. IN 9. RAZREDA

Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev in dijakov na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom oziroma dijakom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Učencu ali dijaku trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste lahko prevzamete v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec.

NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku. Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

 

(Visited 278 times, 1 visits today)