Naša šola je EKO šola, kar pomeni, da vključujemo v izobraževalne cilje tudi okoljsko vzgojo. Hkrati pri učencih ozaveščamo in spodbujamo odgovoren odnos do okolja, krepimo kulturo obnašanja ter ravnanja z okoljem in naravo. Glavni cilj EKO šole je, da skrb za naravo in okolje postane del življenja vsakega otroka.

22. aprila je svetovni dan Zemlje, ko opozarjamo na ranljivost in enkratnost našega planeta. Ta dan na naši šoli že nekaj let obeležimo z EKO dnevom. Učencem v obliki različnih dejavnosti približamo vsebine o varstvu okolja in narave. Letos bomo EKO dan razširili v EKO TEDEN, saj želimo učence spodbuditi k bolj aktivnemu zbiranju odpadkov, k ločevanju odpadkov in odgovornemu ravnanju z njimi. EKO teden bo trajal od 23. do 26. aprila. V tem času bomo zbirali tako na centralni kot na podružnični šoli odpadni papir, odpadne baterije, kartuše intonerje ter plastične zamaške.

V ponedeljek bomo v obliki tehniškega dne izpeljali EKO dan. Ta dan naj bi vsak učenec prinesel v šolo 2 kg odpadnega, starega papirja, sledila bo čistilna akcija in delavnice po razredih z različnimi EKO vsebinami. Odpadne baterije, kartuše, tonerje in plastične zamaške bomo zbirali po razredih od torka do četrtka, ko bomo razglasili najbolj ekološko osveščen razred.

Izkupiček od zbranega papirja ter kartuš in tonerjev bomo namenili šolskemu skladu, zamaške pa osebam s posebnimi potrebami.

Pridružite se nam pri ekološkem osveščanju naših otrok.

Ravnateljica: Ivana Baškovič

(Visited 30 times, 1 visits today)