Ob slovenskem kulturnem prazniku je OŠ dr. Jožeta Toporišiča v kulturnem domu pripravila javno proslavo z naslovom #Ljudsko, #sodobno. Proslava se je začela ob 18. uri s slovensko himno, ki jo je zaigrala šolska pihalno-trobilna zasedba. Slavnostna govorka je bila ravnateljica Tamara Ogorevc, ki je v svojem govoru predstavila pomen kulture in umetnosti. Izpostavila je tudi, da je leto 2023 razglašeno za leto arhitekta Edvarda Ravnikarja, pisatelja Ivana Tavčarja, pesnika Karla Destovnika Kajuha, hkrati pa je 2023 tudi evropsko leto spretnosti. Da so učenci spretni, so dokazali že na začetku prireditve v obliki plesne miniature Pokaži, kaj znaš. Na odru so predstavili svoje hobije, zanimanja in vse oblike spretnosti, ki jih razvijajo v šoli ter izven nje. Učenka Nuša Račič je interpretirala odlomek iz Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni, recitaciji pa je nato sledila deklamacija Pavčkove pesmi. Le-to so pripravili učenci iz Podružnične šole Kapele: Sara Botički, Klara Slovenc, Tadej Sotelšek, Žiga Urek in Sara Vogrinc. Prireditev so povezovali Nika Blažinč, Miha Pšeničnik, Zala Rogič in Tit Šitnik. Osrednji del prireditve je predstavljala gledališka igra Ljudski junaki v sodobni preobleki. Na ta večer so se namreč učenci na sodoben način prelevili v znane ljudske junake: Petra Klepca (Žiga Križanič), Martina Krpana (Maj Zupančič) in Lepo Vido (Laura Stergar). V predstavi sta nastopila tudi Pina Rožman (v vlogi vile) in Žiga Martinčič (v vlogi zamorca). Gledališka igra se je ves čas prepletala s plesom, in sicer je nastopila plesna skupina v okviru interesne dejavnosti. Prav tako pa so predstavo povezovali še trije zbori: Otroški pevski zbor OŠ Dobova, Mladinski zbor OŠ Dobova in Otroški pevski zbor Kapele. Ti so nato prireditev zaključili s skupno pesmijo. Vodja prireditve je Metka Kajtna, pri oblikovanju programa pa so sodelovale tudi: Simona Bortek, Saša Frelih, Mateja Rožman Lubšina, Mateja Škorc.
Letošnja predstava je bila drugačna, sodobna, a še vedno v duhu ljudskega izročila, umetnosti in kulture.
Novinarski krožek, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

(Visited 223 times, 1 visits today)