To je nacionalni projekt, ki spodbuja branje in obisk knjižnice. Obsega tri sklope: predstavitev knjižnice, knjižnično informacijsko opismenjevanje, motivacijo za leposlovno branje.

Projekt na nacionalni ravni vključuje učence 7. razredov, nadaljujejo ga učenci 8. razreda iz preteklega šolskega leta. V okviru naše šole bomo projekt razširili tudi na mlajše učence.

Mentorica projekta je Doroteja Lipej.

(Visited 32 times, 1 visits today)