Občina Brežice bo v sodelovanju s šolami in vrtci zagotavljala tople obroke skladno z Navodilom o zagotavljanju toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, št. 6030-1/2020/88, z dne 4.11.2020.

Do toplega obroka so upravičeni učenci in dijaki, ki izpolnjujejo kriterije:

  • priznanje pravice do subvencioniranega kosila (t.j. 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije oz. ne presegajo dohodka na družinskega člana 382,82€/mesec) ali
  • namestitev v rejniško družino

in oddajo vlogo na šoli, ki jo obiskujejo na predpisanem obrazcu (obrazec jim bo posredovala šola, ki jo obiskujejo oz. bo na voljo na spletni strani šole).

Osnovnošolci bodo topel obrok prevzemali na lokaciji šole, to je na Kapelski cesti 25, Dobova.

Na OŠ dr. Jožeta Toporišiča bomo začeli z razdeljevanjem obrokov v sredo 11.11.2020, ob 11. uri pri šoli, in sicer pri vhodu v kuhinjo.

Posodo za prenos hrane bo zagotovila šola.

VLOGA: OBRAZEC – topli obrok_prevzem

 

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in Vrtec Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Kapelska cesta 25 

8257  Dobova

(Visited 86 times, 1 visits today)