tsz

Tudi naša šola je vključena v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se ga izvaja kot eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Osnovni cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. S sodelovanjem v projektu želimo spodbuditi otroke, učence, starše in delavce k pridelovanju in kupovanju lokalne hrane.

Prvič se je projekt izvedel 18. novembra 2011 in je potekal tudi v naslednjih letih. Letos ga bomo izvedli 18. novembra 2016. Na ta dan bodo otroci v vrtcu in učenci v šoli zajtrkovali izključno slovensko hrano. Zajtrkovali bodo črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo.

Na PŠ Kapele se bo dogodka udeležil tudi župan Občine Brežice Ivan  Molan, ki skupaj z učenci tudi zajtrkuje.  Na PŠ Kapele se bodo aktivnosti po zajtrku nadaljevale z gospo Marijo Levak, iz KGZ Slovenije, ki se bo z učenci pogovarjala o zdravilnih zeliščih in zdravi prehrani.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani http://tradicionalni-zajtrk.si/.

(Visited 96 times, 1 visits today)