V nedeljo, 6. 2. 2022, je bila v Domu kulture Brežice osrednja občinska slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku, ko se poklonimo kulturi, posamezni kulturni ustvarjalci pa prejmejo priznanja in odličja za njihov prispevek h kulturi.

Veseli in ponosni smo, da je med letošnjimi dobitniki priznanj tudi naša učiteljica glasbene umetnosti, Mateja Rožman Lubšina. Za svoje večletno delo je prejela srebrno odličje.

Glasba jo spremlja že od mladosti, ko je bila organistka in vodila manjši zbor kapelskih deklic, s katerimi je ob spremljavi harmonike nastopala na domačih krajevnih prireditvah. Kot študentka je prepevala v MePZ Viva Brežice in APZ Maribor. Kot učiteljica glasbe je poučevala na OŠ Velika Dolina, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Globoko in sedaj že deseto leto na naši šoli, kjer vodi pet različnih zborov. Je članica Turističnega društva Kapele, v katerem skrbi za različne ustvarjalne delavnice za šolske otroke in mladino. V letih 2004 in 2005 je v Lovskem pevskem zboru Globoko nadomeščala takrat odsotnega zborovodjo Franca Keneta in s tem zboru omogočila neprekinjeno delovanje. Od leta 2011 v Kapelah vodi Vokalno skupino Iris, katere namen je bogatiti praznične svete maše in prireditve ter razstave v domačem kraju.

S svojim delom je zgled pevkam, zna navdihniti, išče nove zamisli in poti za doseganje zastavljenih ciljev. Je odgovorna, natančna, potrpežljiva in predana svojemu poklicu. Umetnost je del njenega vsakdana, tako v službi kot v njenem prostem času.

Za njen uspeh ji iskreno čestitamo in želimo, naj na tej poti vztraja še naprej.

 

(Visited 59 times, 1 visits today)