Skladno s 44. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Skladno s 45. členom zakona morajo starši vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Za šolsko leto 2021/22 je obvezen vpis otrok, ki so rojeni med 01. 01. 2015 in 31. 12. 2015.

Vpis bo potekal v jedilnici šole, v tednu med 15. in 19. februarjem. Starši boste po pošti prejeli pisno povabilo, kjer boste seznanjeni s točnim datumom in uro vpisa za vašega otroka.

Za več informacij se obrnite na svetovalno delavko Nino Berger, in sicer preko elektronske pošte nina.berger@guest.arnes.si.

(Visited 63 times, 1 visits today)