V sredo, 4. maja, smo z učenci 1. triade izvedli kulturni dan. Uvodoma smo se pogovarjali in si ogledali nekaj posnetkov o rastlinah in živalih, katere najdemo v slovenskih gozdovih.

Nato sta se 1. in 2. razred odpravila na igrišče od koder so gozd likovno poustvarili. Tretji pa je preveril svoje novo pridobljeno znanje s pomočjo učnega lista.

Po malici smo se vsi odpravili v gozd. 1. in 2. razred je po navodilu poiskal plodove in liste različnih drevesnih vrst, ter v nadaljevanju z najdenim materialom ustvaril po skupinah svoje umetnije.

Tretji razred je vkorakal v gozd po drugi poti in najprej v skupinah predstavil prebivalca gozda s pomočjo pantomime in materiala, ki so ga našli na gozdnih tleh. Tako so se po gozdu sprehodili jež, srnjak in medved. Naslednja naloga je bila iskanje različnih dokazov o drevesnih vrstah našega gozda. Nazadnje so učenci po skupinah ustvarili vsak svojo gozdno umetnijo.

Učiteljice podružnice Kapele

 

(Visited 66 times, 1 visits today)