Učenci 7. razredov OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova smo imeli naravoslovni dan. Zjutraj so nas učiteljice razdelile v 3. skupine, ki so se menjale v štirih učilnicah. V vsaki učilnici smo obravnavali različno temo in v vsaki smo morali izvesti pet poskusov. Teme, s katerimi smo se ukvarjali, so bile svetloba, snov, zvok in živa narava.

V okviru učne teme snov smo izvedli poskuse, pri katerih smo ločevali različne zmesi, npr. mivko in vodo, pšenico, koruzo, sponke in sol, barvila v listu. Na koncu smo sestavljali modele iz molekul.

Pri temi zvok smo izvajali poskuse valovanja, govoreče vrvice, bobna in zrnja, ter reševali delovne liste o tem, kaj slišimo v gozdu.

V okviru učne teme svetloba smo izvajali poskuse o tem, kako nastane mavrica, kako potuje svetloba z vodo, ugotavljali smo, zakaj ladja ne potone in poskusili prevarati svoje oči.

Naslov zadnje teme je bil živa narava. Tu smo opazovali paličnjake, školjke, želvo, žuželke in pod lupo opazovali kačjo kožo, plesniv sir ter jabolko.

Vsa opazovanja in ugotovitve poskusov smo si zabeležili in jih primerjali med seboj. Bilo je zanimivo in poučno.

 

Nives K. F. 7. b

Foto: Tamara Ogorevc

(Visited 607 times, 1 visits today)